Inspektorat nieczynny 24.12.2020 r. (Wigilia)

21.12.2020

Zarządzenie nr 2/2020
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczyz dnia 9 grudnia 2020r.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) oraz §9 ust.1 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy stanowiącego załącznik do Zaradzenia nr 5/2016 z dnia 20.04.2016r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowanego w Bydgoszczy w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy w grudniu 2020r.:

zarządzam co następuje:

§ 1.


W związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020r. drugim dniem Bożego Narodzenia, ustalam dla wszystkich pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, dodatkowy dzień wolny 24 grudnia 2020r.

§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Bydgoszczy

Zbigniew Jarosz

Wiadomość z dnia: 21.12.2020
Wiadomość oglądana razy: 351
Opublikował: Mariusz K
wydruk z dnia: 20.05.2022 // www.pinb.powiatbydgoski.pl