A A A K
   mapa strony   |   kontakt   |

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Udostępnianiu nie podlegają:

  • dane osobowe,
  • informacje niejawne,
  • tajemnice chronione ustawowo,
  • informacje chronione ze względu na:- prywatność osoby fizycznej,
  • tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Zbigniew Jarosz
Dokument z dnia: 28.03.2017
Dokument oglądany razy: 1 363
Opublikował: Mariusz K
Publikacja dnia: 28.03.2017
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl


https://dsc.kprm.gov.pl/o-sluzbie-cywilnej