A A A K
   mapa strony   |   kontakt   |

Zgłoszenie robót budowlanych

Od 17.02.2021 zgłoszenia robót budowlanych można dokonać na określonym wzorze
zawiadomienia (załącznik PB-12) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i
technologii z dnia 12.02.2021r. (dU z 20212 poz 297) w formie elektronicznej przez platformę e-budownictwo GUNB lub w formie papierowej pocztą lub osobiście w urzędzie.

załącznik PB-12

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: PINB Bydgoszcz
Dokument z dnia: 28.02.2021
Dokument oglądany razy: 9 718
Opublikował: Mariusz K
Publikacja dnia: 28.02.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl


https://dsc.kprm.gov.pl/o-sluzbie-cywilnej